Perşembe, 27 Ocak 2022

Yazdır

ERİK

Kullanılan anaçlar: Mir29C, Istahara, Adesoto, Marianna GF8/1


Black Beaut
ObilnajaBlack Amber
Angeleno

Ø Sert çekirdekli bir meyve bahçesinde dönüme ortalama 4 ton verim hedeflenmelidir. Tam verim yarı bodur anaçlar ile 4. sene yakalanır.
Erik yetiştiriciliğinde dünyada son on yılda kayda değer bir üretim artışı meydana gelmiştir.Bunu, yenileme çalışmaları sayesinde piyasaya , başta Japon tipi olmak üzere yeni çeşitlerin sürülmüş olmasından anlıyoruz. Başta Akdeniz ve Ege kıyı kesimleri, Bursa ve çevresi ,Çanakkale bölgesinin yanı sıra Harran ovasında yapılan araştırmalar bu bölgede Japon eriği yetiştiriciliğinin yapılabileceğini göstermiştir. Daha düzenli verimlilikleri olan Avrupa çeşitleri ise azalmaya devam etmektedirler.

Yapılan araştırmaların amacı, yeni anaçlarla kolay uyum sağlayabilecek çeşitler bulmaktır. Erik yetiştiricilerinin en büyük problemi tozlayıcılarının doğru seçimine , aynı zamanda uygun bir budama ve dengeli gübreleme, bunların yanı sıra çevre ve genetik koşullara bağlı olan verim düzensizliğidir.

Japon Erik Grubu
ANGELENO

Orijin : Kaliforniya, "Queen Rose"un serbest tozlanmasıyla elde edilmiştir.
Ağaç: Güçlü ve yüksek verimlidir.
Meyve: Çok büyük, basık yuvarlak şekilli, siyah kabuklu ve kırağılıdır; sarı meyve eti dayanıklıdır ve çekirdeğinden kolay ayrılır.
Hasat Zamanı: "Shiro" dan 60/65 gün sonra .
Genel Düşünce: Değişik tozlayıcılara gereksinim duyar. Aralık ayı sonuna kadar soğuk hava depolarında saklanabilir; hasat geciktirilirse tat kalitesi artar.


AUTUMN GIANT®

Clone ZA CAV VIRUS KORUMALI
Patent çalışması sürüyor.
Patentli çoğaltıcısı Vivai Battistini, I.P.P.
Orijin : Kaliforniya, F. Zaiger tarafından elde edilmiştir.

Ağaç: Orta kuvvetli, oldukça verimlidir, kendine uyuşmazlık gösterir.
Meyve: Çok büyük, yuvarlak ve hafif kalp formundadır; parlak sarı üzerine hemen hemen %50 si kırmızı lekelidir ; sarı meyve eti sert, vasat kokulu ve yarmadır, fazla sulu değildir.
Hasat Zamanı: "Shiro"dan 75 gün sonra.
Genel Düşünce: Büyük boyutu, çekici rengi ve olgunlaşma süreci nedeniyle ilginçtir; ama kokusudan ötürü kusurludur.

BEAUT SUN
Clone ZA CAV VIRUS KORUMALI
Başvuru No 1999/95.
Patentli çoğaltıcısı Zanzi Fruitgrowing Equipment.

Orijin : Kaliforniya, T. Chamberlin ve ‘H.P. Metzler's Operation' tarafından elde edilmiş.
Ağaç: Güçlü , uzama eğilimli ve yüksek verimlidir. Kendine verimsizdir.
Meyve: Orta büyüklükte, basık yuvarlak şekillidir; koyu mor neredeyse siyah renklidir; sarı-bej renkli meyve eti kabuğa yakın kırmızımsı , dayanıklı ve mükemmel kokuludur.
Hasat Zamanı: "Shiro"den 15 gün önce.
Genel Düşünce: En erkenci siyah eriktir; erkenci bölgelerde kullanılabilir.

BELLA DI BARBIANO

Sumgita* çeşidi - Lisans Başvuru No. 210 NV/92.
I.P.P Vivai Battistini lisansı ile çoğaltılmaktadır.

Orijin : Kanada, Summerland B.C.
Ağaç : Güçlüdür, hızlı meyvelenir; meyve verimi yüksek ve süreklidir.
Kendine verimsizdir. Onaylanmış tozlayıcıları: "Badacsony" ve "Noir de Meched". Diğerleri : "Van", "Lapins", v.b.
Meyve : Çok büyüktür (11-11,5 gr), kalp biçimindedir; parlak, kırmızı şarap rengindedir; meyve eti açık kırmızı, dayanıklı, sulu, yarı yapışık ve oldukça lezzetlidir. Yağmurda oluşan çatlamalara dayanıklıdır.
Hasat Zamanı: "Burlat"tan 18-20 gün sonra.
Genel Düşünce: Henüz kiraz yetiştirilen bölgelerde tam olarak denenmemiştir, özellikle büyük meyveler sergiler.

BLACK AMBER

Clone 1295-1 PR CAV VIRUS KORUMALI

Orijin : Kaliforniya, 1980'de Fresno ‘nun USDA tarafından melezlenmesi ile elde edilmiştir.
Ağaç: Orta kuvvetli ve uzama eğilimlidir, yüksek verimli ve kendine verimsizdir.
Meyve: Büyük, yuvarlak şekilli, olgunlaştığında siyah renklidir; kırmızı damarları olan parlak sarı etli, sert , güzel kokuludur ve çekirdeğinden zor ayrılır.
Hasat Zamanı: "Shiro"dan 10 gün sonra.
Genel Düşünce: "Friar" dan sonra Kaliforniya'da elde edilen en yüksek verime sahip çeşittir.


BLACK BEAUT
Orijin: Kaliforniya, Anderson'dan elde edilmiştir.
Ağaç: Güçlüdür, ancak verimi vasattır.
Meyve: Orta büyük, koyu mor neredeyse siyah renklidir; sarı-kırmızımsı meyve eti dayanıklı, olgunluk döneminde mükemmel kokuludur ; bazı meyveler kutulanabilir.
Hasat Zamanı: "Shiro"dan 10 gün önce.
Genel Düşünce: Olgunlaşma süreci bakımından ilginçtir ama tozlayıcılara bağlı olarak sadece kış soğuklarının etkili olmadığı bölgelerde denenmelidir.

BLACK SUN
Clone ZA CAV VIRUS KORUMALI
Başvuru no Ue No 1996/95.
Patentli çoğaltıcısı Zanzi Fruitgrowing Equip-ment.

Orijin : Kaliforniya, H.P. Metzler's Operation tarafından elde edilmiş.
Ağaç: Orta kuvvetli, uzama eğilimli, yüksek ve sabit verimlidir, üretime erken girer, bakterilere karşı dayanıklıdır.Kendine verimsizdir.
Meyve: Büyüktür; olgunlaştığında siyah renklidir; parlak meyve eti çok dayanıklı ve mükemmel kokuludur.
Hasat Zamanı: "Shiro"dan 25 gün sonra.
Genel Düşünce: Siyah eriklerin takvimine konulmaya uygundur.

CATALINA
Orijin : Kaliforniya , "Angeleno"nun bir tohumundan Kranse tarafından elde edilmiştir.
Ağaç: Kuvvetli, orta düzeyde bodur ve orta düzeyde verimlidir. Kendine verimsizdir.
Meyve: Büyük, yuvarlak şekilli, siyaha yakın mor renkli ve kırağılıdır; çok parlak sarı meyve eti sert ve çok güzel kokuludur.
Hasat Zamanı: "Shiro"dan 37 gün sonra.
Genel Düşünce: Ağacın yabaniliği ve mükemmel meyve kalitesi nedeniyle ilginçtir, 80'li yıllarda Kaliforniya'da çok yaygınlaşmıştır.

DEL REY SUN
Clone MN CAV VIRUS KORUMALI
Başvuru no No 1047 NV/90.
Patentli çoğaltıcısı Zanzi Fruitgrowing Equipment.

Orijin : Kaliforniya , ‘H.P. Metzler's Operation tarafından elde edilmiş.
Ağaç: Güçlü,uzama eğilimli ve yüksek verimlidir,ancak kendine verimsizdir.
Meyve: Büyük, hafifçe basık şekilli, neredeyse siyah renklidir; beyaz meyve eti dayanıklı, mükemmel kokuludur.
Hasat Zamanı: "Shiro"dan 10 gün önce.
Genel Düşünce: Siyah kabuklu erik "Black Amber" ve diğer erik çeşitlerinden önce gelmektedir. .

DURADO
Orijin : Kaliforniya.
Ağaç: Kuvvetli, güney bölgelerde verimlidir.
Meyve: Orta büyüklükte, küre şekilli, koyu kırmızı renklidir; sarı-yeşil meyve eti yarma ve mükemmel kokuludur.
Hasat Zamanı: "Shiro"dan 26 gün sonra.
Genel Düşünce: Kaliforniya'da en erken ürün veren çeşittir.

EARLY GOLDEN
Clone IPVR CAV VIRUS KORUMALI

Orijin : Kanada, orijin bilinmiyor .
Ağaç: Kuvvetli , değişken verimli ve kendine verimsizdir.
Meyve: Küçük, basık yuvarlak şekillidir; kırmızı lekeli sarı renktedir; sarı meyve eti tatlı ve orta serttir, olgunlaştığında çekirdeklerinden zor ayrılır.
Hasat Zamanı: "Shiro"dan 20 gün sonra
Genel Düşünce: Olgunlaşmasının erken olmasından dolayı ilginçtir ; meyveleri "Shiro" ya benzer ama daha küçüktür.


FORTUNE

Orijin : Kaliforniya, J. Weinberger tarafından melezleme ile elde edilmiş ve 1988'de yaygınlaşmıştır. .
Ağaç: Orta kuvvetli, orta derecede bodur kalma eğilimlidir, meyveye erken yatar, verim oldukça düzenlidir, kendine verimsizdir.
Meyve: Büyük veya çok büyüktür; olgunlaştığında kırmızıya dönen sarı lekeli parlak kırmızı renklidir; sarı meyve eti kabuğun altında kırmızı damarlı, orta kokulu ve yarmadır, çok sulu değildir.
Hasat Zamanı: "Shiro"dan 30 gün sonra.
Genel Düşünce: Hiç kuşkusuz, gerek tarımsal açıdan gerekse meyvelerinin güzelliği açısından kırmızı kabuğu nedeniyle eriklerin en ilgincidir.

FREEDOM (LARRY ANN)
Klon 2 7CABCAV VIRUS KORUMALI

Orijin : Kaliforniyalı, ,USDA tarafından Fresno'nun melezlenmesi ile elde edilmiş ve 1980'de yayılmıştır.
Ağaç: Orta kuvvetli ve uzama eğilimlidir , erken meyveye yatar.
Meyve: Büyük, yuvarlak, düzgün şekilli; belirgin gözcükleri olan mavi-mor renkli ve kırağılıdır; sarı meyve eti çok dayanıklı, yarma ve mükemmel kokuludur.
Hasat Zamanı: "Shiro"dan 58 gün sonra.
Genel Düşünce: Bakterilere karşı biraz duyarlı olsada tarımsal olarak çok kullanılmaktadır; meyveleri çok güzeldir , tat kaliteleri çok iyidir ve dayanıklılıkları ile kokularını koruyarak Aralık ayı sonuna kadar soğuk hava depolarında saklanabilirler.

FRIAR
Klon 702/1 PR CAV VIRUS KORUMALI

Orijin : Kaliforniya, Fresno'dan J.H. Weinber-ger tarafından elde edilmiş, 1968'de yayılmıştır.
Ağaç: Orta kuvvetli, uzama eğilimli, düzenli ve yüksek verimli, kendine verimsiz, bakterilere karşı duyarlıdır
Meyve: Büyük, basık küresel şekillidir; koyu mor, olgunlaştığında oldukça benekli parlak siyah renkte ve çok kırağılıdır; şeffaf sarı meyve eti güzel, tatlı, hoş asitli, çok sert, olgunlaştığında yarmadır.
Hasat Zamanı: "Shiro"'dan 33 gün sonra.
Genel Düşünce: Sadece sıcak veya bakterilerin az olduğu ortamlarda yetiştirilebilir. Tutunabilmesi için birbirlerine yakın mesafelerde dikilmelidirler.

GLOBE SUN
OKlon MN CAV VIRUS KORUMALI
Başvuru no 1995/95.
Patentli çoğaltıcısı Zanzi Fruitgrowing Equipment.

Orijin : Kaliforniya ,H.P. Metzler's Operation'da elde edilmiş..
Ağaç: Kuvvetli, bodur kalma eğilimli , düzenli ve yüksek verimlidir, kendine verimsizdir.
Meyve: Büyük, oval-yuvarlak şekillidir; canlı sarı, güneşe gelen kısımlar kırmızı renklidir, ince ama dayanıklı kabukludur; sarı-portakal rengi meyve eti yumuşak, sulu, çok hoş kokulu ve dayanıklıdır.
Hasat Zamanı: "Shiro"dan 25 gün sonra.
Genel Düşünce: Tarımsal kalitesi ve bu gruba giren meyveleri açısından ilginç başka bir eriktir.


GOLDEN GLOBE®
Zairobe* çeşitü - Başvuru no 1253/95.
Patentli çoğaltıcısı International Plant Selection.

Orijin : Kaliforniya , Floyd Zaiger tarafından melezleme ile elde edilmiştir. .
Ağaç: Kuvvetlidir, verim yüksek ve düzenlidir.
Meyve: Büyük veya çok büyük, küresel veya hafif kalp biçiminde, düzgün şekillidir; güneş gören yerleri hafif kırmızımsı sarı-yeşil kabukludur; açık sarı meyve eti sulu, dayanıklı, aromalı, tat açısından kalitelidir.
Hasat Zamanı: "Shiro"dan 24 gün sonra.
Genel Düşünce: Sarı kabuklu eriklerden kabul edilir ve pazarda talebi yüksektir.

GOLDEN PLUMZA
Klon ZA CAV VIRUS KORUMALI
Başvuru no 1080/96.

Orijin : İtalyan, J. Weinberger tarafından üretilmiş tohumlardan elde edilmiş ve Vi-vai Zanzi tarafından Ferrero ‘da selekte edilmiştir.
Ağaç: Kuvvetli, temelde uzama eğilimli ve yüksek verimlidir, kendine verimsizdir.
Meyve: Büyük veya çok büyük, basık küresel şekillidir; sarı renklidir; açık sarı meyve eti yumuşak, dayanıklı ,mükemmel kokuludur, çekirdeğinden ayrılmaz.
Hasat Zamanı: "Shiro" dan 18 gün sonra.
Genel Düşünce: Sarı renkli kabuğu ve çok güzel meyveleri nedeniyle çok ilginç bir çeşittir, aynı dönemin diğer sarı renkli çeşitlerinin ve Shiro'nun pazar düzeyinde devam edebilir.

GREEN SUN
Başvuru no: 1993/95.
Patentli çoğaltıcısı Zanzi Fruitgrowing Equipment.

Orijin : Kaliforniya, Chamberlin tarafından H.P. Metzler's Operation için elde edilmiş..
Ağaç: Orta-yüksek kuvvetli ve bodurdur,erken meyveye yatar,yüksek ve düzenli verimi vardır.
Meyve: Büyük, küresel şekillidir; olgunlaştığında açık yeşil, soğuk hava deposunda birkaç gün kaldığında sarı renklidir ancak çıkartıldıktan hemen sonra parlak kırmızı-turuncu bir renk alır; sarı meyve eti dayanıklıdır ve çekirdeğinden zor ayrılır.
Hasat Zamanı: "Shiro"'dan 30 gün sonra.
Genel Düşünce: Sarı erikler için tehlikeli bir çeşittir; dönemi, iyi verimliliği ve meyvelerinin kalitesi bakımından ilginçtir.

HOWARD SUN

Klon MN CAV VIRUSTEN ARİ
Patent başvurusu Ue No 1045/90.
Lisanslı üretim Zanzi Fruitgrowing Equip-ment.

Orijin : Kaliforniya, , H.P. Metzler's Operation. tarafından elde edilmiş.
Ağaç: Orta büyüklükte, dik uzayan yapılıdır, üretime erken girer, yüksek ve düzenli verimlidir, kendine verimsizdir, ama tozlayıcılardan faydalanır .
Meyve: İri, hafifçe yuvarlak şekillidir; homojen siyah renktedir ; meyve eti açık kehribar sarısıdır ve mükemmel tattadır.
Hasat Zamanı : "Shiro" dan 55 gün sonra.
Genel Düşünce: Yüksek duyusal özellikler taşıyan eşsiz siyah erik çeşididir; meyveler ağaçta iyi dayanırlar, çatlamaya maruz kalmazlar ve muhafazaya elverişlidir, '90dan ‘95 yılına kadar Kaliforniya'da en çok yetiştirilen çeşit olmuştur.

JULY SUN
Klon ZA CAV VIRUSTEN ARİ
Patent başvurusu Ue 2001/95.
Lisanslı üretim Zanzi Fruitgrowing Equipment.

Orijin : Kaliforniya, H.P. Metzler's Operation. tarafından elde edilmiş
Ağaç: Orta irilikte ve yayvan yapılıdır, yüksek ve düzenli verime sahiptir, kendine verimsizdir.
Meyve: İri, yuvarlak, hafifçe kalp şeklinde ve homojen sarı renktedir; sarı meyve eti dayanıklı ve lezzetlidir.

Hasat Zamanı : "Shiro"ile aynı dönemde.
Genel düşünce: "Shiro" nun ticaretini devam ettiririr, her koşulda ağaçta dayanıklılığı ve soğuk hava deposunda saklanabilirliği yüksektir.

MIDNIGHT SUN

Klon ZA CAV VIRUSTEN ARİ
Patent başvurusu No 137 NV/90.
Lisanslı üretim Zanzi Fruitgrowing Equip-ment.

Orijin : Kaliforniya, H.P. Metzler's Operation tarafından elde edilmiş.
Ağaç: Orta büyük ve yayvan yapılıdır,"Xanthomonas" a dirençli, yüksek ve düzenli verimlidir, meyve oluşumu çok erkendir, kısmen kendine verimsizdir.
Meyve: İri, yuvarlak şekillidir; homojen siyah renktedir; kehribar meyve eti çok sert ve mükemmel tattadır.
Hasat Zamanı: "Shiro"dan 45 gün sonra .
Genel Düşünce: 1990 da devreye giren bu yeni klon "bakteriyoz"a daha az duyarlıdır ve kısmen kendine verimlidir; çok yüksek verimliliğini ve erken üretime girişini korur, meyveleri ağaçta iyi dayanırlar, çok iyi saklanbilirler, yüksek kaliteli ve çok dayanıklıdırlar.

MORETTINI 355
Klon IPVR CAV VIRUSTEN ARİ

Orijin : İtalyan, 1964'te yaygınlaşmıştır.
Ağaç: Orta büyüklükte, düzenli verimlidir. Ancak kendine verimsizdir.
Meyve: Orta- iri büyüklükte ve kalp biçimindedir; çilli, koyu morumsu kırmızı renktedir, sarı meyve eti kırmızı damarlı, orta sert, sulu, şekerli , aromatiktir ve çekirdekten yarı ayrılır.
Hasat Zamanı: "Shiro"dan 13 gün önce.
Genel Düşünce: Hala geçerli bir çeşittir, fakat değişik renkli ve daha dayanıklı başka çeşitler tercih edilmektedir; sayısız çeşidin tozlayıcısı olarak kullanılmaktadır.
OBILNAJA
Klon IPVR CAV VIRUSTEN ARİ

Orijin : Rus, Kırım'da kendi içinde melezleme ile elde edilmiştir.
Ağaç: Orta büyüklüktedir. Meyveye erken yatar, yüksek ve düzenli verimlidir. Kendine verimsizdir.
Meyve: Orta-iri, yuvarlak, asimetrik şekillidir ; morumsu kırmızı renktedir; sarı-turuncu meyve eti orta dayanıklı, sulu, şekerli, aromatiktir ve çekirdekten yarı ayrılır.
Hasat Zamanı: "Shiro" dan 1 gün önce .
Genel düşünce: Oldukça ilginçtir; belirgin değerleri olmamasına rağmen çok verimlidir. Meyveleri olgunluklarını uzun süre koruyabilir. Ayrıca elle işlemeye dayanıklıdırlar.

OCTOBER SUN
Klon MN CAV VIRUSTEN ARİ
Patent başvurusu No 1053 NV/91.
Lisanslı üretim Zanzi Fruitgrowing Equip-ment.

Orijin : Kaliforniya, T. Chamberlin tarafından H.P. Metzler's Operation'da elde edilmiştir.
Ağaç: Büyük, yayvan taçlı, çok verimlidir,ancak kendine verimsizdir.
Meyve: İri, düzgün , yumurta şekillidir; kabuğu pembemsi sarı renktedir, olgunlaştığında veya saklama süresince morumsu kırmızı renk alır;meyve eti pembemsi sarı renkte, sulu, mükemmel tattadır.
Hasat Zamanı: "Shiro" dan 79 gün sonra.
Genel Düşünce: Olgunlaşma döneminden dolayı ilginçtir; Kaliforniya'da meyvelerinin kalitesi bakımından geççi çeşitler arasında en iyisi olarak kabul edilir.
ORIGINAL SUN
Klon MNCAV VIRUSTEN ARİ
Patent başvurusu Ue No 1994/95.
Lisanslı üretim Zanzi Fruitgrowing Equip-ment.

Orijin : Kaliforniya, H.P. Metzler's Operation tarafından elde edilmiş.
Ağaç: Orta büyüklükte ve yayvan yapılı, yüksek ve düzenli verimlidir, kendine verimsizdir.
Meyve: İri, yuvarlak şekilli, çok belirgin yumruludur, bütün meyveler aynı anda olgunlaşır; kabuğu homojen siyah renktedir; beyaz-krem rengi meyve eti dayanıklı ve lezzetlidir.
Hasat Zamanı: "Shiro"dan 45 gün sonra.
Genel Düşünce: Mükemmel siyah erik çeşididir, diğerlerinden yumrulu özel şeklinden dolayı ayrılır.
PRECOCE DI GIUGNO
Orijin : İtalyan .
Ağaç: Büyük, rustik, normal çiçeklenmelidir.Verim iyidir.
Meyve: Orta veya orta-küçük, oval şekillidir; açık morumsu renktedir, ; sarı meyve eti lezzetlidir.
Hasat Zamanı : "Shiro"dan 20 gün önce.
Genel Düşünce: Erkenci ve iç pazarla sınırlı eski bir çeşittir.
QUEEN ROSE
Klon IPVR CAV VIRUSTEN ARİ

Orijin : Kaliforniya, USDA tarafından Fresno'dan elde edilmiş ve 1972 de yaygınlaşmış.
Ağaç: Çok büyük, yayvan taçlı, meyveye yatması yavaş ama maksimum yüksekliğe ulaştığında düzenli verimlidir. Kendine verimsizdir.
Meyve: İri veya çok iridir; koyu sarı zemin üzerine morumsu-kırmızı renktedir ; sarı meyve eti dayanıklı, sulu, mükemmel tatta, şekerli ve aromatiktir, çekirdekten ayrılmaz.
Hasat Zamanı: "Shiro" dan 8 gün sonra .
Genel Düşünce: Farklı ekolojilerde gösterdiği verimlilik açısından ilginç bir çeşittir, meyveleri mükemmel duyusal özelliklere sahip "Santa Rosa"nın meyvelerine benzer.
SANTA ROSA
Klon 617/1 CAB CAV VIRUSTEN ARİ

Orijin : Kaliforniya, melezleme ile elde edilmiş ve 1920'lerde yaygınlaşmıştır.
Ağaç: Büyük, yayvan taçlı, düşük verimli, kısmen kendine verimsizdir.
Meyve: İri, yuvarlak-uzunumsu şekillidir; geniş alanda altınsarısı renkte morumsu-kırmızı lekelidir; pembeli-sarı meyve eti kırmızı damarlı, sert, sulu, şekerli, aşırı aromatiktir, çekirdekten ayrılmaz.
Hasat Zamanı: "Shiro"dan 5 gün sonra.
Genel Düşünce: Verimi çok sık tatminkar değildir.Başkalarıyla karıştırılamayacak duyusal özelliklere sahip meyveler verir.Tozlayıcı olarak geçerlidir.
SHIRO
Klon IPVR CAV VIRUSTEN ARİ

Orijin : Amerika'da tanımlanamayan bir melezlemeden elde edilmiş ve 1800 ‘lerin sonunda yaygınlaşmıştır.
Ağaç: Büyük yapılı, verimli, kendine verimsizdir.
Meyve: Orta irilikte, yuvarlak veya kalp biçimindedir; sarı veya açık yeşil renktedir; sarı meyve eti orta sert, çok sulu, oldukça tatlıdır ve çekirdekten ayrılmaz.
Hasat Zamanı: Bursa bölgesinde Temmuz ortası.
Genel düşünce: Hala ilgiye değer; tozlayıcı olarak geçerlidir.
SONGOLD

Orijin : Güney Afrika.
Ağaç: Orta büyüklükte, yayvan taçlı ve çok verimlidir.
Meyve: İri, uzunumsu, düzgün şekillidir; koyu sarı renk üzerine hafif renklenmelidir; Sarı meyve eti orta sulu, tatlı, az aromatiktir, olgunlaşmaya yakın çukurlaşmaya meyillidir, bu durum muhafazasında olumsuzluklara yol açar.
Hasat Zamanı: "Shiro" dan 50 gün sonra.
Genel Düşünce: Her ne kadar meyvelerinin kalitesi olağanüstü olmasa da sarı erikler arasında boşluğu dolduran bir çeşittir.
SORRISO DI PRIMAVERA
Klon IPVR CAV VIRUSTEN ARİ

Orijin : İtalyan , Ferrarese'de genetik yapısı bilinmeyen bir tohumdan ortaya çıkarılmış.
Ağaç: Çok büyük, yüksek verimli, kendine verimsizdir.
Meyve: Orta irilikte, hafif kalp biçimindedir; altınsarısı ve belli belirsiz kırmızı renktedir; sarı meyve eti sulu, şekerli, aromatik, orta serttir ve çekirdekten ayrılmaz.
Hasat Zamanı: "Shiro" dan 10 gün önce
Genel Düşünce: Erkenci olmasından dolayı ilginçtir. Daha önemlisi birçok Japon çeşitleri için tozlayıcı olarak kullanılmaktadır.
T.C. SUN
Klon ZA CAV VIRUSTEN ARİ
Patent başvurusu Ue No 2002/95.
Lisanslı üretim Zanzi Fruitgrowing Equip-ment.

Orijin : Kaliforniya, T. Chamberlin tarafından H.P. Metzler's Operation'da elde edilmiştir.
Ağaç: Orta büyüklükte, hafif boyuna büyüyen yapılı ve çok verimlidir. Kısmen kendine verimsizdir.
Meyve: İri, yuvarlak ve hafif yumruludur; altın sarısı rengi hasattan sonra ve saklama süresince kırmızıyla beneklenir; açık sarı meyve eti dayanıklıdır, çekirdekten ayrılmaz ve yüksek duyusal özelliklere sahiptir.
Hasat Zamanı: "Shiro" dan 43 gün sonra
Genel Düşünce: Geççi sarı erik çeşididir, üretime erken girişinden dolayı çok ilginçtir. Bütün bölgelerde yüksek ve düzenli verime sahip ve bakteriyoz'a dayanıklıdır; çok çekici ve çatlamaya dayanıklı meyveleri bir kerede toplanabilir,yüksek dayanıklılık ve saklanabilirlik özelliğine sahiptir ve mükemmel tattadır.

TRACY SUN
Klon IPVR CAV VIRUSTEN ARİ
Patent başvurusu Ue No 1998/95.
Moltiplicata su licenza Zanzi Fruitgrowing Equipment.

Orijin : Kaliforniya, T. Chamberlin tarafından H.P. Metzler's Operation' da elde edilmiştir
Ağaç: Büyük, yayvan taçlı, yüksek ve düzenli verimlidir. Kendine verimsizdir.
Meyve: Çok iri, yuvarlak şekillidir; homojen siyah renktedir; meyve eti sarı-krem renkte ve çok sert aynı zamanda mükemmel tattadır.
Hasat Zamanı: "Shiro" dan 36 gün sonra
Genel Düşünce: Meyveleri eşsiz güzellikte ve çok çekicidir; yüksek duyusal özelliklere, dayanıklılık ve yüksek saklanabilirlik özelliklerine sahiptir.
YELLOW SUN
Klon ZA CAV VIRUSTEN ARİ
Patent başvurusu Ue No 2000/95.
Moltiplicata su licenza Zanzi Fruitgrowing Equipment.

Orijin : Kaliforniya, H.P. Metzler's Operation tarafından elde edilmiş.
Ağaç: Büyük, uzama eğilimli, oldukça verimli, "bakteriyoz"a dirençlidir. Kendine verimsizdir.
Meyve: İri, yuvarlak-uzunumsu şekillidir; homojen sarı renktedir; beyaz-krem meyve eti dayanıklı, mükemmel tattadır; muhafazaya elverişlidir.
Hasat Zamanı: Shiro"dan 2 gün önce.
Genel Düşünce: "Shiro"yu önden karşılayan iri taneli sarı erik çeşididir. Ağacın tüm verimlilik potansiyelini gösterebilmesi için fizyolojik olgunluğa ulaşması gerekmektedir.

ZANZI SUN
Klon MN CAV VIRUSTEN ARİ
Patent başvurusu Ue No 1997/95.
Lisanslı üretim Zanzi Fruitgrowing Equipment.

Orijin : Kaliforniya, H.P. Metzler's Operation tarafından elde edilmiş
Ağaç: İri ,boyuna büyüyen yapılıdır, meyveye erken yatar, yüksek ve düzenli verimlidir. Kendine verimsizdir.
Meyve: İri, düzgün ,yuvarlak-uzunumsu şekillidir; altın sarısı ve belli belirsiz parlak kırmızı renklidir; çok çekicidir; sarı meyve eti mükemmel tatta ve dayanıklılıktadır.
Hasat Zamanı: "Shiro" dan 55 gün sonra.
Genel Düşünce: Uzun süreli muhafazaya elverişli, pembemsi sarı ve kırmızı takvimini sürdüren, güzel bir erik çeşididir.
Avrupa erik çeşitleri

ANNA SPÄTH
Klon NK CAV VIRUSTEN ARİ

Orijin : Almanya.
Ağaç: Orta büyüklükte, boyuna büyüyen yapılı ve orta verimlidir.
Meyve: Orta irilikte, yassı-eliptik şekillidir; koyu morumsu yeşil renktedir; yeşilimsi-sarı meyve eti sulu, aromatik, mükemmel tattadır ve yarmadır.
Hasat Zamanı: "Stanley"den 12 gün sonra.
Genel Düşünce: Yüksek duyusal özellikleri olan eski bir çeşittir. Bazı pazarlarda taze tüketim için aranır, kurutmaya uygunluğu vasattır.
BLUEFRE
Klon IPVR CAV VIRUSTEN ARİ

Orijin : Amerika, Missouri' de melezleme ile elde edilmiştir.
Ağaç: Orta büyüklükte, iyi ve düzenli verimlidir.
Meyve: İri, eliptik şekillidir; morumsu renkte kabukludur; yeşilimsi-sarı meyve eti çekirdekten ayrılır, iyi duyusal özelliklere sahiptir.
Hasat Zamanı: "Stanley"den 12 gün önce.
Genel Düşünce: Kurutularak da kullanılabileceği gibi, daha çok taze tüketime uygundur. Sınırlı oranda ilgi çeker.
EMPRESS
(GROSSA Dl FELISIO)
Klon T7/l 7 CAV VIRUSTEN ARİ

Orijin : Bilinmiyor. Çok uzun süredir yaygın.
Ağaç: Orta büyüklükte, yükselme eğilimlidir. Meyveye yavaş girer ve verim düzensizdir. Kendine verimsizdir.
Meyve: İri veya çok iri, eliptik, asimetrik şekillidir; koyu morumsu renktedir; sarı meyve eti çok sert, şekerli ve lezzetlidir.
Hasat Zamanı: ‘Shiro" dan 60 gün sonra, "Stanley"den 4 gün sonra.
Genel Düşünce: Çift eğilimli olsalar da kesinlikle taze tüketime uygun meyveler verir; elle işlemeye ve yola çok dayanıklıdır. Bazı bölgelerde meyve verimi çok tatminkar olmasa da geçerli bir çeşittir ve ayrıca değişimlere maruz kalır.
FIRENZE 90
Klon STOCCAV VIRUSTEN ARİ
Patent başvurusu N. 174 NV 90.
Lisanslı üretim C.A.V.

Orijin : İtalyan , "Dip. di orto-florofrutticoltura di Firenze" tarafından elde edilmiş.
Ağaç: Çok büyük, oldukça boyuna büyüyen yapılı ve çok verimlidir.
Meyve: Orta veya orta-iri, yuvarlak-uzunumsu şekillidir; koyu morumsu kabukludur; sarı meyve eti çok dayanıklı, iyi duyusal özelliklere sahiptir ve çekirdekten ayrılır.
Hasat Zamanı: "Stanley" den 30 gün önce.
Genel Düşünce: Yüksek rustikliğe sahip bir çeşittir.Verimlidir. Meyvesi güzel görünümlü ve ağaçta kalmaya ve elle işlemeye dayanıklıdır.
PRECOCE Dİ ERSINGER

Klon IPVR CAV VIRUSTEN ARİ

Ağaç: Orta büyüklükte, yayvan taçlı ve verimlidir.
Meyve: Orta irilikte, eliptik şekillidir; güzel koyu lacivert renktedir; meyve eti kehribar sarısı renkte, sert, az sulu ve lezzetlidir.
Hasat Zamanı: "Stanley" den 65 gün , "Shiro" dan bir hafta önce.
Genel düşünce: Erkenci, lacivert erikler arasında tipik ve taze tüketime uygun bir çeşittir.
PRESIDENT
Klon IPVR CAV VIRUSTEN ARİ

Orijin : İngiliz, 1901 de yaygınlaşmış genolojisi bilinmiyor.
Ağaç: Güçlü ve boyuna büyüyen bir ağacı vardır, düzenli ve yüksek verimlidir. Kendine verimsizdir.
Meyve: İri veya çok iri, eliptik şekillidir; kırmızımsı koyu mor renktedir; sarı meyve eti az tatlı, çok sert ve yarmadır , aromatik değildir,.
Hasat Zamanı: "Shiro" dan 65 , "Stanley" den 9 gün sonra.
Genel Düşünce: Ağaç çok verimlidir, meyvelenme sonrası seyreltmeyi kolaylaştırır; elle işlemeye, muhafazaya ve yola çok elverişlidir. Her zaman güvenilir bir çeşittir.
REGINA CLAUDIA
Klne 1380 AIN CAV VIRUSTEN ARİ
• D'ALTHAN (Ağustos ortası)
• DORATA (Ağustos sonu )
• VERDE (Ağustos sonu)
• DI BAVAY (Eylül ortası)

Uzun zamandan beri tanınan bu çeşit yeteri kadar dayanıklı ve ticari açıdan tutarlı olmasa da hala geçerliliğini korurumakta, lezzet kalitesi bakımından tutulmaktadır.
RUTH GERSTETTER
Klon IPVR CAV VIRUSTEN ARİ

Orijin: Orta Avrupa.
Ağaç: Orta güçlüdür. İyi ancak düzensiz verimlilik gösterir.
Meyve: Orta büyüklükte, oval-uzunca şekillidir; mavimsi kabukludur; sarı-yeşilimsi meyve eti çekirdeğinden kolay ayrılır.
Hasat Zamanı: "Stanley" den 75 gün önce, "Shiro"'dan 15 gün önce.
Genel Düşünce: Avrupa'da en erkenci çeşittir. Orta Avrupa pazarında çok fazla kabul görmektedir. Hasattan önce önemli miktarda meyve ağaçtan dökülmektedir. İyi tozlayıcılara gereksinim duyar.
STANLEY
Klon 81/1 PR CAV VIRUSTEN ARİ

Orijin: Amerika, New York eyaletinde elde edilmiş ve 1926 da yayılmıştır.
Ağaç: Orta derecede kuvvetli, küresel yapıda, bodur kalma eğilimli, düzenli ve yüksek verimli; kendine verimli gibi görünse de tozlayıcılara gereksinim duyar.
Meyve :Orta irilikte, uzun-elips şekillidir; koyu mavi- morumsu kabuklu, çok kırağılıdır; sarı-yeişilimsi meyve eti çok sert, orta tatlı , asidik ve az aromalıdır, çekirdeğinden kolay ayrılır.
Hasat Zamanı: "Shiro"dan 55/60 gün sonra
Genel Düşünce: Meyvelerin çekiciliği açısından ilginç bir çeşittir.
YAKIMA

Ağaç : Yüksek kuvvetli, uzama eğilimlidir.
Meyve: Çok büyük ve elips şekillidir; kabuğu mahuna çalan mor renklidir; sarı meyve eti sert ve güzel kokuludur, çekirdeğinden kolay ayrılır.
Hasat Zamanı: "Stanley"den 25 gün önce.
Genel Düşünce: Sadece erkenci bölgelere uygundur .
Kurutmalık çeşitler

D'ENTE 707
Klon 2733 IN CAV VIRUSTEN ARİ

Orijin: Fransa .
Ağaç: Yüksek kuvvetli, bodur kalma eğilimli, yüksek verimli; kimi olarak kendi kendine bağdaşabilir.
Meyve: Orta veya orta küçük, silindirik formda, kırmızı- açık morumsu; sarı-yeşilimsi etli, tatlıca, az aromalı, sert, çekirdeğinden zor ayrılır..
Hasat Zamanı: "Shiro" dan 55/60 günsonra; "Stanley" ile hemen hemen aynı zamanda.
Genel Düşünce: Kurutmalık randımanı yüksek bir çeşit; " Agen erikleri" içinde en iyilerinden; meyveleri bazen hasat öncesi dökülürler veya çatlarlar.
FRENCH PRUNE
Clone IPVR CAV VIRUSTEN ARİ

Orijin: Amerika, muhtemelen Kaliforniya.
Ağaç: Kuvvetli , bodur kalma eğilimli ama düzenli verimlidir..
Meyve: Küçük, uzun-oval şekillidir; kırmızı morumsu kabuklu, kırağılıdır; sarı-yeşilimsi meyve eti sert, hafif tatlı ve hoş kokuludur.
Hasat Zamanı: "Stan-ley"den 1 hafta önce.
Genel Düşünce: "Xanthomonas pruni" ye duyarlıdır, Monilia'dan az etkilenir. Kurutma için çok uygun bir çeşittir.
SUGAR
Klon IPVR CAV VIRUSTEN ARİ

Orijin: Amerika, 1899.dan itibaren yayılmış
Ağaç: Orta derecede kuvvetli, bodur kalma eğilimli, orta -yüksek verimli, çok fazla olmasa da kendine verimlidir.
Meyve: Orta büyüklükte, elips şekillidir; kırmızı, koyu morumsu kabukludur; yoğun sarı meyve eti sert, çok tatlı, iyi ama az aromalıdır, çekirdeğe yarı yapışıktır.
Hasat Zamanı: ‘Shiro"dan 30/35 sonra; "Stanley"den 25 gün önce.
Genel Düşünce: çok yabani bir bitki; meyveleri çatlamaya hassastır;sadece kurutulma için elverişli bir çeşittir.
SUGAR TOP
Dilekçesi işlemde
Patentli çoğaltıcısı E.R.S.0.

Orijin: İtalya, Bologna üniversitesi tarafından ICA'dan melezlenerek elde edilmiş.
Ağaç: Orta- yüksek kuvvetli, uzama eğilimlidir. Kendine verimlidir, erken meyveye yatar ve düzenli, yüksek verimlilik gösterir.
Meyve: 40-50g büyüklüğünde, elips, hafif asimetrik şekillidir; ince kırağılı kabukludur; olgunlaştığında tamamen, gençken kırmızı zemin üzerine koyu mor renklidir ; yoğun turuncu meyve eti orta dercede dayanıklı, çok sulu, az liflidir, kabuğundan kolay ayrılır.
Hasat Zamanı: "Stanley" ile aynı dönem.
Genel Düşünce: Kurutulduğunda %27-28 verim verir, bu ENTE 707'den de fazladır.

 


ADA TARIM ve ZİRAAT BANKASI İşbirliği ile "0" faizle sulama kredisi projeleri (Ücretsiz) hazırlanır ve uygulaması yapılır.

7 Yıl Vadeli kapama meyve bahçeleri kurulumu yapılır.