Pazartesi, 08 Ağustos 2022

Yazdır e-Posta

GÜNEŞ ENERJİLİ SULAMAYA 100 BİN HİBE


Güneş enerjili sulama sistemleri ve tarla içi damlama, yağmurlama sulama sistemi kurulmasına yönelik yatırımlara, şahıslar için 50 bin, şirketler ve kooperatifler için 100 bin TL hibe verilecek.

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 14 Mayıs 2014 Günkü Resmi gazetede yayınlandı. Bu tebliğ kapsamında yapılacak sulama yatırımlarına %50 oranında hibe verilecek.

 

“Hibe Oranı ve Miktarı : Yayınlanan tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilmektedir. Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100.000 TL, tüzel kişiler için 200.000 TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

Hibeden istifade edecek yatırım konuları: Program kapsamında hibe verilecek 7 adet yatırım konusunu vardır;

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

d) Center pivot sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

e) Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

f) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,

Projenin uygulanacağı iller: Bu yatırım konuları kapsamında program tüm illerde uygulanacaktır.

Proje hazırlarken ve uygulamalarda ADA Tarım Uzmanlığı yola çıkmakta yarar vardır. 

Projeyi tamamlama süresi: Program kapsamında kabul edilen başvurulara ilişkin olarak yatırımcılar ile kurum  arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla60 gün içerisinde tamamlanacaktır.

Kimler Başvurabilir : Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı olması şartı ile  gerçek ve tüzel kişiler (Kollektif şirket, Limited şirket, Anonim şirket, Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri)  başvuru yapabilir. Gerçek kişiler ve şirketler kendilerine ait arazilerde veya en az 3 yıl ve üzeri süreyle kiralama yaparak başvuru yapabilirler. Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri de ana tüzüklerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden en az 10 yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler.

Başvuru şekli, yeri ve zamanı:Başvurular, güncel Uygulama Rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır ve Tebliğin yayımı tarihi olan 14 Mayıs 2104’den başlayarak 60 gün içerisinde (en geç 14.Temmuz.2014 mesai bitimine kadar)  il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüğüne dosya halinde tek nüsha olarak elden teslim edilir. “  

 


ADA TARIM ve ZİRAAT BANKASI İşbirliği ile "0" faizle sulama kredisi projeleri (Ücretsiz) hazırlanır ve uygulaması yapılır.

7 Yıl Vadeli kapama meyve bahçeleri kurulumu yapılır.