Perşembe, 27 Ocak 2022

Yazdır

ÜZÜM

Özel firmalar ve devlet enstitüleri tarafından sofralık üzüm sektöründe son dönemlerde sarf edilen gatretler sektöre kaydadeğer bir değer verilmesine neden olmuştur.1996 yılının Eylül ayında Devlet Enstitüleri tarafından, kalitenin arttırılması yönünde yapılan büyük atılımlar, özel sektöründe hem üretimin artmasına hemde çeşitliliğin çoğalması için aşırı gayret göstermesine yol açmıştır.
Her zaman yeni bir tat bulma amacıyla yapılan çalışmaların sonucunda tadın sürekli gelişimi, sofralık üzüm sektörünün sadece piyasanın belirlediği parametrelere karşı değil kendi sınıfına karşı da rekabet etmesine neden oldu.Bu durum Çiftçinin yapısal olarak üretim esnasında file, plastik yada alışılagelmiş tarımsal usuller ile meyveyi muhafazası ile ilişkilidir.

Çekirdeksiz çeşitler

BLACK SEEDLESS
Orijin : Muhtemelen Kaliforniyalı veya Şilili
Uyanma dönemi : orta
Çiçeklenme dönemi: Orta
Olgunlaşma dönemi : Erken
Salkım : Orta-büyük, konik, oldukça seyrek taneli, bazen tek kanatlı
Tane: Orta( 4 gr), oval, orta ince kabuklu, kokusuz, kıtır etli, kabuğu koyu mavi veya morumsu
Genel özellikleri: Kuvvetli, oldukça karakteristik özellikleri ile oldukça verimli, % 17 şekerli, 4 gr/litre total asitlik içeren, pH 3,45, çekirdeksiz siyah bir üzüm çeşididir.Olgunlaşma döneminin erken olması ve çekirdeksiz olması dolayısıyla önemli bir çeşittir.

BLUSH SEEDLESS
Dilekçe no 1024 NV
Patentli çoğaltıcısı Zanzi Fruitgrowing Equipment

Orijin : H.P.Olmo tarafından elde edilmiş, Kaliforniya kökenli bir çeşittir.
Uyanma dönemi : orta-erken
Çiçeklenme dönemi: Erken
Olgunlaşma dönemi : Orta
Salkım : Büyük, konik, seyrek taneli, basit kanatlı
Tane: Orta( 4-5 gr), kısa eliptik-oval, ince ve kırmızı kabuklu, kırağılı; kokusuz renksiz, dayanıklı,etli
Genel özellikleri:Endüstriyel kullanım ve taze tüketim için uygun kırmızı çekirdeksiz, verimliliği oldukça yüksek, şekerli( % 13) ve az asitli( 6 gr/litre) bir üzüm çeşididir.

CENTENNIAL SEEDLESS
Dilekçe no 1022-NV
Patentli çoğaltıcısı Zanzi Fruitgrowing Equipment

Orijin : Kaliforniya.
Uyanma dönemi : Erken
Çiçeklenme dönemi: Erken-çok erken
Olgunlaşma dönemi : Erken
Salkım : Çok büyük, konik-silindirik, seyrek taneli
Tane: Orta büyük( 6-8 gr), silindirik-elipsoidal yapılı, sarı-yeşil renkli
Genel özellikleri: İyi üzüm kalitesi nedeniyle taze tüketim ve hatta başka kullanımlar( meyve salataları, pastalar, şerbetler v.s.) için uygun , çekirdeksiz beyaz, dengeli ( % 13' leri aşan şekerlilik) ; verimliliği oldukça yüksek ( yaklaşık 20 kg üzüm/asma). Taneleri sap bağlantılı.


CORINA
(n.236411) tanım I.N.T.A: " Early gold "

Orijin : Arjantin.
Uyanma dönemi : Orta
Çiçeklenme dönemi: Orta-erken
Olgunlaşma dönemi : Erken
Salkım : Orta- büyük, konik,basık, orta seyrek taneli
Tane: Orta büyük( 5,5-7 gr), silindirik-elipsoidal yapılı, sarı-yeşil renkli, sulu ve etli
Genel özellikleri: Taze tüketim için uygun çekirdeksiz beyaz bir üzüm çeşididir.Verimliliği oldukça yüksek.Üzümü kaliteli , yaklaşık % 15 şekerli, pH ve toplam asitlik değerleri 3,7 ve 5 gr/litre ; hafif aromalıdır.

CORRIN SEEDLESS
Dilekçe no 280-NV
Patentli çoğaltıcısı Zanzi Fruitgrowing Equipment

Orijin : Kaliforniya.
Uyanma dönemi : Orta
Çiçeklenme dönemi: Orta-erken
Olgunlaşma dönemi : Orta
Salkım : Büyük, konik,basit kanatlı, orta sert
Tane: Orta ( 3,4-5 gr), uzun-eliptik, sarı-yeşil, güneş gören kısımları bazen kırmızı
Genel özellikleri: Çekirdeksiz beyaz üzüm, tanenin ortalama ağırlığını arttırmak için salkımdaki sap sayısının azaltılarak taze tüketimi açısından ilginç; endüstriyel kullanımlarıda mevcut.Yüksek verimli, üzüm kalitesi iyi, tatsız, şeker miktarı yaklaşık % 13,1 , pH düşük ( 3,34 ) , toplam asit 6,8 gr/litredir.


DAWN SEEDLESS
Dilekçe no 9-NV/84
Patentli çoğaltıcısı Zanzi Fruitgrowing Equipment

Orijin : Kaliforniya.
Uyanma dönemi : Orta-erken
Çiçeklenme dönemi: Erken
Olgunlaşma dönemi : Erken
Salkım : Orta büyük, konik, kanatlı, orta seyrek taneli
Tane: Orta ( 3,1-4 gr), eliptik-yuvarlatılmış yapı, sarı-yeşil renkli
Genel özellikleri: Çekirdeksiz, beyaz, üzüm verimi oldukça yüksek (Yaklaşık 20 kg üzüm/asma) üzüm kalitesi yüksek, % 16' yı aşan şeker oranı, pH ve toplam asitlik değerleri 3,5 ve 5 gr/litre; taze tüketim açısından ilginç ama sap büyüklüğü fazla değil .Endüstriyel kullanım için elverişli( özellikle meyve salatalarında )

EARLY RED


Orijin : Moldova.
Uyanma dönemi : Orta
Çiçeklenme dönemi: Orta-erken
Olgunlaşma dönemi : Erken
Salkım : Büyük, konik, uzun, oldukça kanatlı
Tane: Orta büyük ( 5-6 gr), uzun oval yapıda kırmızı -pembe görünümlü
Genel özellikleri: Taze tüketim açısından oldukça önemli kırmızırenkli çekirdeksiz bir üzüm çeşididir.Verimliliği orta-yüksek, şeker oranı % 15, pH ve toplam asitlik derecesi 3,7 ve 5 gr/litredir.

IMPERATRICE
(RED SEEDLESS)
(n.28467) tanım I.N.T.A


Orijin : Arjantin
Uyanma dönemi : orta-erken
Çiçeklenme dönemi: Orta
Olgunlaşma dönemi : Orta geç
Salkım : İri veya çok iri, konik, basit kanatlı, orta seyrek taneli
Tane: Orta( 4 gr), yuvarlak oval, ince kırmızı kabuklu, dayanıklı, renksiz etli, sulu, aromasız
Genel özellikleri: Kırmızı renkli çekirdeksiz bir üzüm çeşididir.Yüksek verimliliği tanelerin ağırlığını arttırmak ve dikim ile üretim arasında denge sağlamak maksadıyla salkımların güneş görmeleri için çeşitli metodlar kullanılsa kalite daha iyi olur.Üzüm fazla şekerli değil ( % 13 ) ve düşük asitlidir ( 6 gr/litre ).

JADE SEEDLESS
King Husainy türü patentli marka
Dilekçe no. 129-NV/86
Patentli çoğaltıcısı Zanzi Fruitgrowing Equipment

Orijin : İsrail
Uyanma dönemi : Erken
Çiçeklenme dönemi: Erken
Olgunlaşma dönemi : Erken
Salkım : Orta büyük,, konik yapılı
Tane: Orta büyük, eliptik-silindir formunda, sarı yeşil renkli
Genel özellikleri:İyi verimli, beyaz, çekirdeksiz bir üzüm çeşididir.Erken olgunlaşır, eti dolgun, salkım ve tane ölçüleri bakımından taze kullanıma elverişlidir.


PERLA NERA

Orijin : Arjantin.
Uyanma dönemi : Orta
Çiçeklenme dönemi: Orta
Olgunlaşma dönemi : Erken
Salkım : Orta büyük, kesik konik yapılı, bazen kanatlı, orta sert
Tane: Orta büyük( 5,5-6,5 gr), eliptik-uzun oval biçimli, koyu kırmızı mavimsi kabuklu
Genel özellikleri: Siyah çekirdeksiz sofralık üzüm, kuvvetli, verimli.Sap büyüklüğü, asma üzereinde uzun süre kalabilen ve suyunun özellikleri açısından ilginç ( şeker % 15,5 pH 3,66 ve toplam asit 6,5 gr/litre) , tatsız.

PERLON
(n.89578) tanım I.N.T.A

Orijin : Arjantin, A.Gargiulo tarafından melezlenerek elde edilmiştir.
Uyanma dönemi : Erken-çok erken
Çiçeklenme dönemi: Erken-çok erken
Olgunlaşma dönemi : Orta geç
Salkım : Büyük, uzun konik, kanatlı, oldukça sert
Tane: Orta( 4,6 gr ), yuvarlak, uniform, koyu kırmızı-morumsu sağlam kabuklu, hafif kırağılı, eti renksiz, sulu
Genel özellikleri:Yüksek verimlilik ileendüstriyel kullanıma ve taze tüketime uygun çekirdeksiz siyah üzüm çeşididir.Üzüm verimi iyi, tanelerin boyutları kuvvetlendirme teknikleri ile arttırılabilir; iyi olgunlaşması için beklemeyi gerektiren aksi takdirde pH' ı oldukça düşük olan ve şeker düzeyi isteneni bulamayan bir çeşittir.

RED FLAME

Orijin : Kaliforniya, Weinberger a Fresno tarafından elde edilmiştir.
Uyanma dönemi : Erken
Çiçeklenme dönemi: Erken
Olgunlaşma dönemi : Erken
Salkım : Orta büyük, konik, basit kanatlı,orta sert
Tane: Küçük( 3 gr ), yuvarlak, uniform, ince,narin,kırmızı, sadece iyi ışık aldıysa uniform kabuklu, sulu
Genel özellikleri: Yüksek verimli taze tüketim için uygun kırmızı renkli çekirdeksiz bir üzüm çeşididir.Tanelerinin büyüklüklerini arttırmak için uygun teknikler kullanıldıysa üzüm kalitesi iyi; şeker oranı orta düşük ( % 15), toplam asit 6 gr/litre, toplandıktan sonra uzun süre muhafaza edilememekte ve taneler salkımdan dökülmeye başlamaktadır.

RUBY SEEDLES

Orijin : Kaliforniya, H.P.Olmo a Davis tarafından elde edilmiştir.
Uyanma dönemi : Erken
Çiçeklenme dönemi: Erken
Olgunlaşma dönemi : Orta-erken
Salkım : Büyük veya çok büyük, uzun, kanatlı,orta sert
Tane: Orta ( 4,5 gr ), uniform,yuvarlak oval, ince,dayanıklı kırmızı-morumsu kabuklu, eğer ışığı iyi aldıysa düzgün, kırağılı; sulu, kokusuz etli.
Genel özellikleri: Asmaları oldukça kuvvetlidir.Çok verimli olduğundan endüstriyel kullanım ve taze tüketim için uygun, çekirdeksiz kırmızı üzüm çeşididir. Tanelerinin büyüklüklerini arttırmak ve doğru renklenmesini sağlamak için uygun teknikler kullanılarak üzüm kalitesi iyileştirilebilir.

SILCORA
(n.235023) definizione I.N.T.A ; "Muscat seedless"

Orijin : Arjantin.
Uyanma dönemi : Orta
Çiçeklenme dönemi: Orta
Olgunlaşma dönemi : Erken
Salkım : Orta-büyük, kesik koni biçiminde, bazen kanatlı
Tane: Orta ( 5-6 gr ),oval veya kesik oval, sarı renkli.
Genel özellikleri: İyi verimliliği olan beyaz çekirdeksiz üzüm çeşididir.Sarı kabuğu, misket aromalı ve şıra özellikleri ( şeker % 21, pH 3,98 ve toplam asitlik 4 gr/litre) nedeniyle üzüm kalitesi iyidir.

SULTANINA BIANCA
( THOMSON SEEDLESS)

Orijin : Eski Anadoluda daha sonra tüm Akdeniz bölgesinde yayılmış
Uyanma dönemi : Orta-geç
Çiçeklenme dönemi: Orta
Olgunlaşma dönemi : Orta geç
Salkım : Orta-büyük, konik silindir biçimde, kanatlı, sert
Tane: Küçük ( 2 gr ),oval-eliptik, uniform sarı yeşil, ince ama dayanıklı kabuklu, az sulu kıtır, kokusuz.
Genel özellikleri: Kurutulmuş üzüm olarak kullanılan geleneksel çekirdeksiz çeşittir.Taze tüketim ve pazarlama için uygun dikim teknikleri kullanılırsa üzüm kalitesi iyileştirilebilir, bu çeşit " Thompson seedless" olarakta adlandırılır.

Çekirdekli Çeşitler

CARDINAL
Genel özellikleri: Asma üzerinde ve nakliye sırasında iyi dayanıklılık elde etmek için olgunlaştıktan hemen sonra toplanması gereken erkenci siyah üzümlerin en iyilerindendir.

EARLY CARDINAL

Genel özellikleri: Cardinal' den 10 gün önce olgunlaşan bir çeşittir.


EARLY BLACK

Orijin : Moldava
Uyanma dönemi : Orta-erken
Çiçeklenme dönemi: Erken veya çok erken
Olgunlaşma dönemi : Erken veya çok erken
Salkım : Orta-büyük, konik şekilli, kanatlı, seyrek taneli
Tane: Orta büyük ( 6 gr ),uzun oval, koyu mavi-siyah renkli kabuklu dayanıklı; kıtır, tatsız etli.
Genel özellikleri:Çekirdekli, sofralık üzüm çeşidi.Erkenciliği, salkım yapısı ve büyüklüğü, yüksek verimliliği nedeniyle ilginçtir.Tat özellikleri iyi, şeker oranı % 16, pH 3,75 ve toplam asitlik 6 gr/ litredir.

GEMA
(n.236410) definizione I.N.T.A " Djamona"

Orijin : Arjantin
Uyanma dönemi : Orta
Çiçeklenme dönemi: Orta
Olgunlaşma dönemi : Orta erken
Salkım : Büyük ( 800 gr ), kesik konik biçiminde, nadiren kanatlı, oldukça seyrek taneli
Tane: Orta büyüklükte, dikim teknikleri ile ağırlıkları 14 grama çıkartılabilir.Silindirik-oval, sarı renkli , 2-3 çekirdekli.
Genel özellikleri:Beyaz çekirdekli, asmaları kuvvetli ve verimli, salkım yapısı ve tane büyüklükleri bakımından önemli bir çeşittir; eti sulu, yola karşı çok dayanıklı, bütün salkım ve tane özellikleri açısından oldukça iyi; şeker oranı % 18, pH 3,78 toplam asitlik 4,8 gr/litre, tatsız.

ITALIA

Genel Özellikleri: Hafif misket aromalı kuru madde % 15-16, yüksek verimli ve uzun yola dayanıklı gibi özelliklerinden dolayı pazarlarda en çok aranan beyaz bir üzüm çeşididir.

MATILDE
Genel Özellikleri:Çekirdeksiz üzüm çeşitleri içerisinde şu anda en erken olgunlaşan çeşittir.Olgunlaşması erken ve salkımları iri, büyük seyrek taneli, meyve eti sert hafif aromalı, ince ama dayanıklı sarı renkli kabuğu ile mükemmeldir.

MICHELE PALIERI

Orijin : İtalya
Uyanma dönemi : Orta-erken
Çiçeklenme dönemi: Orta
Olgunlaşma dönemi : Orta geç
Salkım : Büyük , silindirik, kanatlı, oldukça seyrek taneli
Tane: Büyük( 9-10 gr ) oval veya hafif oval, orta dayanıklı, morumsu siyah renkte ; sert, aromasızdır.
Genel özellikleri:Asmaları kuvvetli ve verimli, çekirdekli siyah üzüm.Salkım görüntüsü güzel kabuklu, morumsusiyah rengi pazarda oldukça kabul görüyor; nakliyelere iyi dayanıyor.Bazı aşılar ile uyum sağlama problemi var.

RED GLOBE

Orijin : Kaliforniya.
Uyanma dönemi : Geç
Çiçeklenme dönemi: Geç
Olgunlaşma dönemi : Geç
Salkım : Büyük ,konik, kanatlı, orta sıkı
Tane: Büyük( 9-10 gr ), kırmızımsı küre şeklinde.
Genel özellikleri: Asmaları kuvvetli ve verimli kırmızı sofralık bir üzüm çeşididir; şeker oranı % 14, pH 3,4 ve toplam asitlik 5,5 gr/ litre olan özellikleriyle orta kaliteye sahiptir.REGINA

Genel özellikleri: Eskiden beri yetiştiriciliği yapılan küçük üzümlere sahip çeşitlerden biridir ve bütün Akdeniz ülkelerine yayılmış benzerleri bulunmaktadır.Tadı çok iyi, asma üzerinde ve nakliye sırasında uzun süre dayanabilen bir çeşittir.
VITTORIA
(VICTORIA)


Orijin : Romanya
Uyanma dönemi : Geç
Çiçeklenme dönemi: Geç
Olgunlaşma dönemi : Erken
Salkım : Büyük ,konik, orta sert
Tane: Büyük( 10-12 gr ), eliptik-silindir, sarı-yeşil renkli
Genel özellikleri:Erkenliği , salkımın çok iyi özellikleri ve ayrıca istikrarlı verimliliği nedeniyle ilginç.Kokusuz, kabuğu az kırağılı ve neredeyse uniform renklenmiş; 2 çekirdekli kıtır etli.

 


ADA TARIM ve ZİRAAT BANKASI İşbirliği ile "0" faizle sulama kredisi projeleri (Ücretsiz) hazırlanır ve uygulaması yapılır.

7 Yıl Vadeli kapama meyve bahçeleri kurulumu yapılır.